Historik

Koncernens utveckling har varit knuten till två huvudmål, Specialvirke och träskydd. Vi har sysslat med träskydd sedan 1899 av i huvudsak stolpar och sliprar. Den äldsta industrin, fortfarande i drift, etablerades 1924. Högkvalitativa rotstockar, stamblock, har varit en betydande del sedan 1940-talet.

Sedan 1990-talet tillverkas betydande mängder stolpar för jordbruksändamål inom koncernen.