Vår historia

Rundvirke Industrier AB är både historia och framtid.

Redan 1899 började vi skydda trä med industriella processer. Slipersbolaget var det första privatägda bolaget som etablerade verksamhet för träskydd av stolpar och sliprar i Sverige. AB Impregna i Ludvika var det andra bolaget och verksamheten fortgår sedan 1924. De kraftledningsstolpar och sliprar som tillverkas idag kommer att tjänstgöra i betydelsefull infrastruktur till senare delen av detta århundrade. Koncernen har genom åren levererat stolpar till samtliga fem kontinenter. Under de senaste trettio åren genom försäljningsbolaget Rundvirke Poles AB.

En betydelsefull händelse i utvecklingen var etableringen av ett eget råvarubolag, Rundvirke Skog AB 1987. Koncernen kunde genom etableringen få bra kontroll över såväl volymer som kvaliteter av vårt behövda specialvirke. Företaget är väl etablerat från Mellansverige till mellersta Norrland.

Genom förvärv av AB Rundvirke i Marmaverken på 1990-talet kunde koncernen utöka antalet specialsortiment med bland annat kvistrent trä för snickerier och fönsterproduktion.

En händelse av mycket stor betydelse var etableringen av Octowood AB i Kälarne 1996. I direkt anslutning till Stambanan har koncernen investerat mer än 400 miljoner kronor i en helt ny industri. Här tillverkas kraftledningsstolpar och mindre stolpar för jordbruksändamål. Bägge produkterna har tagits emot väl på marknaden och bägge produktionslinjerna är bland de största och modernaste i Europa. Mer än tre fjärdedelar av den totala produktionen exporteras.

På senare tid har AT-Träkomponent i Edsbyn förvärvats som ett komplement till AB Rundvirke. Bolaget tillverkar skarvade och limmade produkter för fönsterindustrin. I AT-Träkomponent har betydande investeringar gjorts för en effektivare produktion. Företaget har tillsammans med systerföretaget AB Rundvirke ett komplett sortiment för fönsterindustrin.

För att förstärka närvaron i Hälsingland förvärvades Östanåsågen 2016. Koncernen har genom förvärvet fått synergier med övriga systerföretag. En betydande del av försäljningen exporteras till Europa, Nordafrika och Asien.

Rundvirke Industrier är sedan 2013 ett familjeföretag då koncernen förvärvats till 100% av mångårige Verkställande direktören. Koncernen hette tidigare AB Borgen men bytte namn 2016 till Rundvirke Industrier för att skapa en tydligare sammanhållning i koncernen.

Vill du veta mer om vårt bolag, välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss