Kvalitet och miljö

Inom Rundvirke Industrier är kvalitet och miljö två grundpelare för hela vår verksamhet

Rundvirke Industrier med dotterbolag skall som köpare av skogsråvara, brukare av skogsmark samt tillverkare och säljare av förädlade träprodukter, verka för att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt så att vi säkerställer och kontinuerligt förbättrar kvaliteten på våra produkter och på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Kvalitets- och miljöpolicy

Vårt produktsortiment är baserat på våra kunders behov och förväntningar. Miljön skall i alla hänseenden vara en styrande faktor i företagets verksamhet.

Läs mer

Certifierad råvara

Certifierad råvara säkerställer att råvaran kommer ifrån säkra källor och att skogen alltid återplanteras.

Läs mer

Certifierad industri

Att vara ansluten till säkerhetssystem säkerställer att vi alltid arbetar för att förbättra vårt kvalitets- och miljöarbete.

Läs mer

LCA-analyser

Trä är det enda verkligt förnybara materialet för byggkonstruktioner. Trä är framtiden.

Läs mer