Vision & Värdegrund

Vår Vision

Tillsammans skapar vi långlivade träprodukter för en grönare framtid

Tillsammans

Vi strävar mot visionen tillsammans med alla i värdekedjan; våra medarbetare, kunder, skogsägare, leverantörer som alla bidrar

Långlivade

Grundar sig i den ursprungliga affärsidén – att med träskydd behandla trä för att göra det mer långlivat

Träprodukter

Vi har alltid – och kommer alltid – att verka inom träindustrin. Vårt syfte är att köpa in noga utvalt virke, tillverka efterfrågade produkter såsom kraftledningsstolpar, stängselstolpar och slipers samt leverera högkvalitativt virke till tillverkare i träindustrin.

För en grönare framtid

Vi är med och skapar en grönare och mer hållbar framtid genom våra produkter. Genom att främja användningen av trä minskar vi behovet av ändliga råvaror som betong, stål och plast.

Vår Värdegrund

Vår värdegrund är så vi agerar mot omvärlden och varandra och har fyra grundstenar:

Kunden i fokus

Vi fokuserar på det som ger värde till kund.

Vi är bäst på specialprodukter och uppskattar dig som har höga krav.

Rätt kvalitet vid rätt tidpunkt – om alla lämnar vidare ”rätt från mig” så blir slutresultatet bra.

Vi tar ansvar

Vi tänker långsiktigt och hållbart. 

Vi håller det vi lovar.

Vår största källa till utveckling är små förbättringar i vardagen – tänk alltid vad du kan bidra med. 

Puts och studs på arbetsplatsen gör det trevligare för oss alla.

Respekt för individen

Vi löser utmaningar tillsammans och kommunicerar öppet.

Alla ska komma hem hela varje dag.

Vi välkomnar alla på lika villkor. 

Vi vågar

Vi investerar och utvecklar nya produkter för framtiden.

Vi säger vad vi tycker och frågar när vi inte förstår.

Vi vågar göra fel och tänker nytt – vi ser möjligheter!