Vi är noga med dina uppgifter

Vår integritetspolicy

Information om koncernens hantering av personuppgifter

Följande policy är framtagen för att vårt arbetssätt kring personuppgifter skall rikta sig efter personuppgiftslagen GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller från 25 maj 2018 och har som huvuduppgift att stärka personers rätt till integritet i digitala sammanhang.

För affärspartners

Vi hanterar personuppgifter som rör dig som leverantör/entreprenör/fastighetsägare/kund då det krävs för att parterna ska kunna ingå ett avtal samt fullgöra de förpliktelser som gäller i avtalet. De uppgifter som hanteras är namn, adress, kontaktuppgifter, personnummer/organisationsnummer, bankuppgifter, fastighetsbeteckning samt för fastighetsägare namn på make/maka. Dessa uppgifter får bolaget främst in genom de uppgifter du lämnar till oss men kan även i vissa fall inhämtas från offentliga register.

Bolaget lagrar dessa uppgifter så länge parten fortfarande utgör en samarbetspartner eller fortsatt driver verksamheten. Dessa uppgifter kan komma att överföras till tredjepart när det krävs för att vi ska kunna fullgöra vår plikt mot dig, enligt upprättade avtal, eller när det krävs för att följa svenska regler och lagar.

För arbetssökande

Personuppgifter på dig som är arbetssökande hos oss hanteras i vår anställningsprocess. Det kan vara uppgifter som: Namn, adress, personnummer, kontaktuppgifter, familjeförhållande, tidigare anställningar, CV, betyg, och eventuella intyg. I samband med att du söker någon av våra tjänster godkänner du att vi får hantera dessa personuppgifter. Uppgifterna inhämtas främst via din jobbansökan. De lagras hos oss så länge rekryteringsprocessen pågår och raderas därefter. Om vi önskar lagra uppgifterna längre tid sker det efter ett skriftligt godkännande av dig.

Dina rättigheter

Du som registrerad har rätt att veta vilka uppgifter vi har om dig och vilket ändamålet är med dessa. Kontakta oss via kontaktuppgifter på vår hemsida om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig eller om du vill att dessa ska ändras, flyttas eller tas bort.