• Ett sekel i skogen
    har gjort oss störst
    i Sverige

För att få en mer enhetlig profil på koncernen byter vi namn på moderbolaget till Rundvirke Industrier AB.

För över 100 år sedan bildade vi vårt första bolag. Det är ungefär lika många år som en fura behöver växa här i norr, innan den är mogen att avverkas. I Rundvirke Industrier, liksom i våra dotterbolag lever vi nära de skogar vi arbetar i. Det, tillsammans med gedigen yrkeskunskap, stor känsla för vår råvara och en förmåga att förbättra våra produkter samtidigt som vi bevarar, har gjort oss till Sveriges största specialvirkeskoncern.

En gång i tiden fanns det inte en enda järnvägssliper som höll i mer än tio år och det var omöjligt att bygga ut våra elnät, eftersom man hade fullt upp med att byta ut ruttnande kraftledningsstolpar. Vi löste problemet genom att börja impregnera våra stolpar. Träskydd och högkvalitativa råvaror är idag vårt signum. De flesta av de träd som vi avverkar har först kontrollerats och valts ut på plats i skogen av en av våra utsynare. Detta är självklart för oss och krävs för att råvaran ska kunna användas i våra specialproduktioner av telefon- och kraftledningsstolpar, snickerikomponenter, slipers och småstolpar.