LCA-analyser

Trä är framtiden!

Trä är det enda verkligt förnybara materialet för byggkonstruktioner. Jordens resurser är ändliga, förutom trä. Trä har stora miljöfördelar jämfört med alla andra byggmaterial. Grundläggande fördelar är att trä utvinns med liten energiinsats ur en förnybar råvara och att fotosyntesen vid skogens tillväxt binder koldioxid. Träprodukter binder också koldioxid genom hela sin livscykel. Trä är ofta också både väsentligt lättare och billigare att bygga i än andra material.

Genom att öka användningen av trä i byggandet kan användningen av andra byggmaterial, som till exempel betong, stål, tegel och plast, minska. Dessa byggmaterial kommer inte från förnybar råvara, kräver mycket energi för sin framställning och ger högre utsläpp av koldioxid.

EU:s långsiktiga plan för en konkurrenskraftig ekonomi med låga koldioxidutsläpp kallas Roadmap 2050. Den viktigaste drivkraften för att nå detta framtidsscenario är energieffektivitet. En koldioxidsnål ekonomi kommer att ha stora behov av förnybara energikällor, energieffektivt tillverkade byggmaterial, energisnåla konstruktioner och energisnåla transporter. Här är trä lösningen!

Inom Rundvirke Industrier jobbar vi med högkvalitativa produkter som ska hålla för generationer framåt. Våra fönsterämnen har tätt mellan årsringarna och hög kärnvedsandel för att säkerställa en lång hållbarhet för produkten. Våra stolpar, sliprar och stängselstolpar impregneras för att ytterligare förlänga livslängden hos trä och säkerställer att produkterna finns kvar för en lång framtid.

Livscykelanalyser

Livscykelanalyser används för att analysera och jämföra miljöpåverkan hos olika produkter. I analyser sammanställs alla utsläpps under en produkts livscykel från råvara till slutlig destruktion för att ge en korrekt bild för beslutsfattare och kunder. En livscykelanalys analyserar också en produkts resursbehov såsom el och värme vid tillverkning.

I jämförelse med andra ändliga material som betong, stål, plast och komposit så kommer trä och impregnerat trä ut bäst. Våra kunder och vi själva genomför löpande livscykelanalyser för att framhålla att trä är det bästa materialet utifrån miljösynpunkt. Med alla andra fördelar som trä också har, så finns det inget fundera på – trä är framtiden!

Ladda ner

Nedladdningsbara dokument hittar du i vår dokumentdatabas.

Dokumentdatabas