Certifierad industri

Våra certifierade ledningssystem säkerställer att vi alltid arbetar för att förbättra vårt kvalitets- och miljöarbete.

Våra verksamheter i Ludvika och Kälarne som tillverkar ledningsstolpar, sliprar och stängselstolpar är certifierade inom ett antal kvalitets- och miljösystem och organ för att säkerställa att vi håller de höga krav som krävs av våra produkter.

NTR

Träskyddsbehandlat virke är och har alltid varit en vital del av koncernens verksamhet. I dagsläget tillverkar och säljer vi träskyddsbehandlade produkter såsom ledningsstolpar, sliprar, stängselstolpar och diverse specialprodukter som bryggor, stenkistor och pålar. NTR står för Nordiska Träskyddsrådet och är en kvalitetsstämpel för att våra träskyddsbehandlade varor har rätt mängd upptagning för att hålla de bestämda kvalitetskraven. NTR är ett unikt kvalitetssystem inom träskyddsbranschen och kvaliteten säkerställs genom att ett oberoende certifieringsorgan kontrollerar våra anläggningar flera gånger om året. Med NTRs kvalitetsstämpel kan du vara säker på att det du köper håller rätt kvalitet!

Vill du veta mer om NTR och tryckimpregnerat virke? Besök NTRs hemsida.

Här hittar du nedladdningsbara dokument.

ISO 9001/14001

Våra verksamheter i Ludvika och Kälarne med fokus på tillverkning och försäljning av ledningsstolpar, sliprar och stängselstolpar är certifierade enligt ISO 14001 och 9001. Dessa är internationellt accepterade standarder som utgör grunden för fastställande av miljöledning samt kvalitetsledning. Kraven som ligger inom kvalitets och miljösystemet kontrolleras årligen av ett oberoende certifieringsorgan och som ett bevis för att företaget uppfyller kraven som ställs i standarden och att företaget har ett aktivt och effektivt kvalitets- och miljöarbete erhåller företaget dessa certifikat.

Principerna inom ISO 9001 är kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut och relationshantering. Vårt bolag jobbar inom dessa områden genom att kontinuerligt sätta nya mål, finna lösningar, involvera personalen och driva igenom förbättringar.

Här hittar du nedladdningsbara dokument.

Achilles

Achilles är en certifiering som försäkrar våra kunder om att vi har säkra arbetsplatser, bra kvalitet på våra produkter, bra arbetsförhållanden för vår personal och jobbar aktivt för att förbättra hållbarheten i vår verksamhet.

Här hittar du nedladdningsbara dokument.

Certificate of conformity

Certificate of Conformity eller CoC är ett obligatoriskt dokument som kan vara nödvändigt för tullklarering av exportvaror till många länder. Intyget om överensstämmelse visar att de varor som exporteras uppfyller relevanta tekniska föreskrifter och nationella, regionala eller internationella standarder i importlandet.

Här hittar du nedladdningsbara dokument.

Dokument för nedladdning

Här hittar du relevanta dokument för koncernens bolag.

Dokumentdatabas