Certifierad industri

Att vara ansluten till säkerhetssystem säkerställer att vi alltid arbetar för att förbättra vårt kvalitets- och miljöarbete.

Våra verksamheter i Ludvika och Kälarne som tillverkar ledningsstolpar, sliprar och stängselstolpar är certifierade inom ett antal kvalitets- och miljösystem och organ för att säkerställa att vi håller de höga krav som krävs av våra produkter.

NTR

Tryckimpregnerat virke är och har alltid varit en vital del av koncernens verksamhet. I dagsläget tillverkar och säljer vi impregnerade produkter såsom ledningsstolpar, sliprar, stängselstolpar och diverse specialprodukter som bryggor, stenkistor och pålar. NTR står för Nordiska Träskyddsrådet och är en kvalitetsstämpel för att våra impregnerade varor har rätt mängd upptagning för att hålla de bestämde kvalitetskraven för branschen. NTR är ett unikt kvalitetssystem inom träskyddsbranschen och kvaliteten säkerställs genom att ett oberoende certifieringsorgan kontrollerar våra anläggningar flera gånger om året. Med NTRs kvalitetsstämpel kan du vara säker på att det du köper håller rätt kvalitet!

Vill du veta mer om NTR och tryckimpregnerat virke? Besök NTRs hemsdia.

Här hittar du nedladdningsbara dokument.

ISO 9001/14001

Våra verksamheten i Ludvika och Kälarne med fokus på tillverkning och försäljning av ledningsstolpar, sliprar och stängselstolpar är certifierade enligt ISO 14001 och 9001. Dessa är internationellt accepterade standarder som utgör grunden för fastställande av miljöledning samt kvalitetsledning. Kraven som ligger inom kvalitets och miljösystemet kontrolleras årligen av ett oberoende certifieringsorgan och som ett bevis för att företaget uppfyller kraven som ställs i standarden och att företaget har ett aktivt och högklassigt kvalitets- och miljöarbete erhåller företaget dessa certifikat.

Principerna inom ISO 9001 är Kundfokus, Ledarskap, Medarbetarnas engagemang, Processinriktning, Förbättring, Faktabaserade beslut och Relationshantering. Vårt bolag jobbar inom dessa områden med att kontinuerligt sätta nya mål, diskutera lösningar, involvera personalen och driva igenom förbättringar.

Här hittar du nedladdningsbara dokument.

TransQ

TransQ är ett prekvalificeringssystem för upphandling inom den nordiska transportbranschen. Genom denna certifiering kan kunder vara säkra på vårt kvalitets och miljöarbete för infrastrukturprodukter inom transportsektorn.

Här hittar du nedladdningsbara dokument.

Sellihca

Sellihca är ett samarbete mellan de ledande nordiska energibolagen för att certifiera leverantörer vid upphandlingar. Genom denna certifiering kan våra kunder vara trygga i att vårt kvalitets och miljöarbete för infrastrukturprodukter mot energisektorn. Vi är härmed certifierade att leverera varor och tjänster till de företag som ingår i Sellihca-samarbetet. Certifikat finns längre ned på sidan.

Här hittar du nedladdningsbara dokument.

Achilles

Achilles är en certifiering som försäkrar våra kunder om att vi har säkra arbetsplatser, bra kvalitet på våra produkter, bra arbetsförhållanden för vår personal och jobbar aktivt för att förbättra hållbarheten i vår verksamhet.

Här hittar du nedladdningsbara dokument.

Certificate of conformity

Certificate of Conformity eller CoC är ett obligatoriskt document som är nödvändigt för tullklarering av export till många länder runt om i världen. Intyget om överensstämmelse visar att de varor som exporteras uppfyller relevanta tekniska föreskrifter och nationella, regionala eller internationella standarder i importlandet. Syftet med certifikatet är att skydda medborgarnas hälsa, säkerhet och miljö från importerade varor som inte uppfyller kraven och ge dem den säkerhet de behöver på sin lokala marknad.

Här hittar du nedladdningsbara dokument.

Dokument för nedladdning

Här hittar du relevanta dokument för koncernens bolag.

Dokumentdatabas